Rozmycie impulsu femtosekundowego

Piotr Migdał

Zobaczmy co się stanie, jeśli weźmiemy światło o długośći fali 800nm (czyli częstości 2.351/fs) i wytnijmy z niego odcinek o o szasie trwania 40fs, a następnie przepuścimy przez kwarc:Nasz oryginalny impuls.


Po przejściu przez 20*pi um


Po przejściu przez 100*pi um


Po przejściu przez 500*pi um


Po przejściu przez 2000*pi um


Tym samym widać, że impuls się rozmywa przechodząc przez dielektryk.

Skąd się te pi wzięło? Wpisałem do symulacji nie te parametry co trzeba.